Stalo sa už tradíciou, že v Dóme sv. Martina v Bratislave je počas adventu odslúžená svätá omša za všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť.

Na Slovensku sa od 1.januára 2022 do 30.septembra podarilo zachrániť až 182 ľudských životov.

Bratislava, 22. jún 2022 – Pred päťdesiatimi rokmi sa v Bratislave uskutočnila prvá transplantácia obličky.

Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB a Slovenská transplantologická spoločnosť organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti Vás pozývajú na slávnostný od

Na Slovensku sa od 1.1.2021 do 23.9.2021 podarilo zachrániť až 98 ľudských životov. Na transplantačnej čakacej listine je však stále viac ako 300 pacientov.

Posledný septembrový víkend sme strávili v Starom Smokovci, kde sme sa s návštevníkmi Tatier rozprávali o darcovstve a transplantácií orgánov.

Vo Vysokých Tatrách sa stretnú najlepší transplantológovia zo Slovenska a Čiech.

Darovaním orgánov zachránite život niekomu, pre koho je transplantácia jedinou nádejou na život.

Milí pacienti po orgánovej transplantácii, pokiaľ ste pozitívne testovaní na SARS-Cov-2 alebo sa u Vás objavili príznaky ochorenia COVID-19 (aj mierne), ihneď konzultujte svoje transplantačné centrum a informujte ošetrujúceho lekára o Vašom stave.
Vážení kolegovia, obraciame sa na Vás s výzvou neodkladne konzultovať zdravotný stav pacienta po orgánovej transplantácii, ktorý je pozitívne testovaný na SARS-Cov-2 alebo sa objavili príznaky ochorenia COVID-19 (aj mierne).

Stanovisko Výboru Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 u pacientov po transplantácii solídnych orgánov.

Až 259 ľudských životov sa podarilo zachrániť v minulom roku na Slovensku vďaka darcovstvu a transplantácií orgánov.