O Slovenskej transplantologickej spoločnosti

Slovenská transplantologická spoločnosť (STS) je dobrovoľná, odborná vedecká spoločnosť. Je organizačnou zložkou Slovenskej  lekárskej spoločnosti, ktorej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. Poslaním STS je prenášať vedecké poznatky a skúsenosti do vedomia širokých lekárskych vrstiev. Podieľa sa tiež na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami na Slovensku i v krajinách Európy.
Slovenská transplantologická spoločnosť sa venuje rôznym medicínskym témam a otázkam:

súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou transplantácií orgánov a tkanív možnosti uplatnenia špičkových diagnostických a liečebných postupov v medicínskej praxi etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov (ako občanov i ako realizátorov diagnostických a terapeutických postupov) existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve špecializácii náplne v systéme ďalšieho vzdelávania návrhov odborníkov do rôznych komisií.

Občianske združenie Dar života

Je pacientská organizácia združujúca pacientov po transplantácii srdca, ich rodinných príslušníkov a priateľov. Jej hlavným cieľom je vzájomná pomoc, organizovanie športových, spoločenských a edukačných aktivít.

Kontakt:
Občianske združenie DAR ŽIVOTA
Centrum I 54/129
018 41 Dubnica nad Váhom
e-mail: info@darzivota.sk
tel: +421 907 370 011
www.darzivota.sk

Prezident

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC.

Viceprezident

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA

Vedecký sekretár

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

 

 

Členovia

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
MUDr. Martin Chrastina, PhD.
prof. MUDr. Ján Koller, CSc.
MUDr. Daniel Kuba, PhD.
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
MUDr. Eva Lacková, PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Členovia dozornej rady

MUDr. Marcel Čellár
MUDr. Igor Gaľa, PhD.
MUDr. Marek Gojdič