Uverejnené záverečné práce súvisia s kampaňou 7 životov  sú súčasťou predmetu „Darcovstvo orgánov a orgánové transplantácie". Autori sú študenti 5. ročníka LF UK v Braislave.