Transplantácia je najefektívnejšou metódou liečby pokročilého zlyhávania niektorého zo životne dôležitých orgánov.

Ide o chirurgickú operáciu, počas ktorej sa poškodený alebo zlyhávajúci orgán v ľudskom tele nahradí zdravým, teda funkčným orgánom od darcu.

Kde sa na Slovensku vykonávajú transplantácie?

V súčasnosti máme na Slovensku 6 transplantačných pracovísk: v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine.

Transplantácie srdca sa vykonávajú v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave.
Pre transplantácie obličiek sú k dispozícii štyri transplantačné centrá nemocníc: v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach.
Transplantácie pečene sa vykonávajú v Transplantačnom centre Dérerovej fakultnej nemocnice v Bratislave a vo fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá ako jediná v SR opätovne vykonáva transplantáciu pankreasu.
Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov zo Slovenska vykonávajú vo Viedni.

Orgánové transplantácie

SRDCE

Transplantácia srdca je celosvetovo uznávanou liečebnou metódou, predovšetkým od začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia. Na Slovensku sa transplantácie srdca úspešne a systematicky realizujú od roku 1998 v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave. V prípade, ak pacient trpí srdcovým zlyhávaním (kedy srdce nezabezpečuje dostatočný prietok krvi na okysličenie a metabolické požiadavky ďalších orgánov) a nie je možné liečiť ho medikamentózne, najmä v terminálnom štádiu zlyhávania je jedinou možnosťou transplantácia srdca.

OBLIČKY

Transplantácia obličky sa v priebehu ostatných desaťročí stala preferovanou liečbou nezvratného obličkového zlyhania. Transplantovaný pacient žije dlhšie ako pacient liečený dialýzou, jeho kvalita života je vyššia a cena liečby je po úspešnej transplantácii nižšia. Transplantácia je teda najlepšou liečebnou metódou pre pacientov s chronickým zlyhaním obličiek. O chronickom zlyhaní obličiek hovoríme vtedy, keď sú funkcie obličiek tak oslabené, že nezvládajú udržiavať primerané zloženie vnútorného prostredia pre zachovanie životných funkcií. Transplantácia obličiek je vlastne prenos tkaniva z tela darcu (žijúceho alebo mŕtveho) do tela príjemcu. Nakoľko obličky sú párovým orgánom, je v tomto prípade za veľmi prísnych podmienok možné odobrať obličku aj od živého darcu. Prvá transplantácia obličky v Slovenskej republike bola realizovaná na Urologickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre v roku 1972.

PĽÚCA

Transplantácia pľúc patrí medzi najnáročnejšie hrudníkové operácie. Vykonáva sa u pacientov s terminálnym zlyhaním pľúc na podklade fibrózy pľúc, cystickej fibrózy, pľúcnej artériovej hypertenzie alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Na Slovensku sa tento operačný zákrok nevykonáva. Pacienti absolvujú transplantáciu pľúc najčastejšie vo Viedni. Predtransplantačnú a potransplantačnú starostlivosť pacientom poskytuje Centrum prípravy pacientov na transplantáciu pľúc a potransplantačnej starostlivosti pri Klinike pneumológie a ftizeológie SZU a UNB v Bratislave-Ružinove.

PEČEŇ

Transplantácia pečene patrí medzi veľmi zložité operácie. Pristupuje sa k nej v situácii, keď dôjde k zlyhaniu pečene. Transplantácia pečene sa v priebehu ostatných desaťročí stala reálnou liečebnou možnosťou pre pacientov s fulminantným zlyhaním pečene ako aj cirhózou pečene. Pečeň je pre život nevyhnutný orgán, pretože je ústredným miestom procesov látkovej premeny. Najnebezpečnejším ochorením pečene je cirhóza, ktorá má množstvo príčin vrátane vírusových hepatíd B alebo C či nadmerného užívania alkoholických nápojov. Prvá úspešná transplantácia pečene bola v SR vykonaná v roku 1997 v Banskej Bystrici.

Štatistiky

Prehľad orgánových transplantácií od roku 2004 do súčasnosti:

Rok obličky srdce pečeň
2004 120 11 1
2005 133 11 1
2006 139 9 0
2007 209 22 0
2008 166 26 12
2009 172 2 24
2010 163 21 33
2011 129 19 25
2012 133 20 29
2013 118 14 22
2014 125 17 23
2015 184 27 39
2016 143 20 37
2017 153 18 32
2018 146 18 37
2019 197 21 41
2020 131 27 19

 

Zoznam pracovísk

Bratislava

Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek
Univerzitná nemocnica Bratislava
nemocnica akad. L. Derera
Limbová 5, 833 05 Bratislava
tel.: 02/ 5954-2578, -2293

Bratislava

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
Pod krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
tel. 02/ 59320  263,
e-mail:  transpl@nusch.sk
www.nusch.sk

Bratislava

Transplantácie pľúc sa realizujú vo Všeobecnej nemocnici AKH (Allgemeines Krankenhaus) vo Viedni,
pred a potransplantačná starostlivosť sa vykonáva v  Centre prípravy pacientov na transplantáciu pľúc.

Klinika pneumológie a ftizeológie SZU a UNB
Ružinovská 6
826 56 Bratislava

Bratislava

Chirurgická klinika s Centrom pre transplantácie pečene
Univerzitná nemocnica Bratislava
nemocnica akad. L. Derera
Limbová 5,
833 05 Bratislava
tel.: 02/ 5954-2578, -2293

Banská Bystrica

Transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica  F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
97517 Banská Bystrica
tel.: 048/4412651

Martin

Chirurgická klinika a transplantačné centrum
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 01 Martin
tel: 043/4203184

Košice

Transplantačné oddelenie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Trieda SNP 1
040 66 Košice
tel: 055/6403766