20. výročie darcovského a transplantačného programu v Martine

Odborný program nájdete v prílohe.