Svätá omša Bratislava 2023

Viac informácii sa dozviete na nasledujúcom linku: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231205018

Plagát