Neberte si orgány do neba, nebo vie, že ich potrebujeme tu dolu

Košice, 12. október 2023

Zvýšiť povedomie o darcovstve sa rozhodli Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a jej Transplantačné oddelenie v spolupráci s LF UPJŠ zorganizovaním odborného sympózia DARCOVSTVO ORGÁNOV pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva orgánov. „Darovanie orgánu za života sa považuje za najvyšší prejav lásky k blížnemu, potenciálnym orgánovým darcom môže byť aj človek po diagnostikovaní smrti mozgu, napr. muž, ktorý neprežil autonehodu alebo malé dieťa, s ktorého smrťou sa rodina nevie zmieriť. A na druhej strane je tu človek, ktorému zlyhá orgán a transplantácia mu dáva šancu na prežitie. To je realita darcovského programu a moji kolegovia z Transplantačného centra (TC) to skvele manažujú,“ povedal v úvode podujatia riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, MPH., člen prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti a člen výboru Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

„Mal som 25 rokov, keď na pôde tejto nemocnice v deväťdesiatych rokoch  transplantovali prvú obličku. Môžem len ďakovať za to, že ako mladý sekundárny lekár som mohol byť toho súčasťou. Považovali sme to za mimoriadny úspech a veľkú motiváciu, tešili sme sa na ďalšiu záchranu ľudských životov. Preto verím, že darcovstvo orgánov, ktoré je dnes neodmysliteľnou súčasťou nášho života a jeho napredovanie, osloví práve mladú generáciu lekárov, ktorá je tu s nami,“ prihovoril sa účastníkom podujatia, medzi ktorými bolo aj vyše 70 medikov, dekan LF UPJŠ, prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

 

Slovensko má 3 a pol-krát nižšiu transplantačnú aktivitu ako líder sveta!

Sympózium otvoril odbornou prednáškou riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa, ktorý prezentoval prehľad o tom, ako funguje transplantačný program vo svete. Celý svet sa borí s nedostatkom orgánov na transplantácie, najviac rozvinutý program darcovstva orgánov na svete je v Španielsku, Holandsko je lídrom v darovaní orgánov od živých darcov a Portugalsko má najviac rozvinutý program odberov orgánov od mŕtvych darcov. „Naše Transplantačné centrum je jedno zo štyroch slovenských obličkových transplantačných centier a na východe Slovenska je jediné. S multiorgánovými odbermi sme začali v roku 1995 a musím povedať, že stále máme veľké rezervy. Významnou pomocou by bola väčšia aktivita anestéziologických oddelení v celom regióne, ktoré by včas hlásili potenciálnych darcov,“ zdôraznil riaditeľ Beňa.

 

Každú hodinu pribudne v Európe na čakaciu listinu približne 5 nových pacientov!

V členských štátoch Európskej únie bolo len v roku 2021 transplantovaných 36-tisíc pacientov, no 41-tisíc ich pribudlo na čakaciu listinu a každú hodinu sa na ňu zaradí približne 5 nových pacientov. „Po stanovení mozgovej smrti naďalej pokračuje komplexná intenzívna starostlivosť o darcu orgánov. Jej cieľom je pomocou liekov a prístrojovej techniky udržať v čo najlepšom funkčnom stave všetky potenciálne transplantovateľné orgány a tkanivá,“ uviedla v prednáške MUDr. Jana Šimonová, PhD, MPH, primárka I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ. „U potenciálneho darcu nemusí byť jednoznačnou prekážkou vek, niektoré jeho  pridružené ochorenia, doba umelej pľúcnej ventilácie, dokonca ani niektoré nezávažné infekcie. Je zákonnou povinnosťou každého anestéziologického pracoviska hlásiť potenciálneho darcu spádovému transplantačnému centru.“ Lekár TC posúdi všetky tieto faktory a zváži, ktoré orgány sú vhodné pre transplantačné účely. Povzbudením  tímu anestéziológov a intenzivistov je vždy spätná väzba o tom, aké orgány a v ktorom transplantačnom centre boli použité a že sa ich príjemcovia majú dobre.


Zlepšiť transplantačný program je možné aj využitím orgánov od marginálnych darcov. Ide o tzv. hraničných darcov alebo tzv. darcov s rozšírenými kritériami akceptovania, orgány ktorých je tiež možné použiť na transplantáciu. „Podľa najnovších údajov riziko nepredstavuje ani darca s COVID-19 s výnimkou odberu pľúc, potom sú tu darcovia nad 60 rokov, darcovia s horšou funkciou obličiek alebo s anatomickými anomáliami,“ povedal primár Transplantačného oddelenia, MUDr. Igor Gaľa, PhD., MPH.

 

Hovorme o darcovstve orgánov doma v rodinách aj s priateľmi!

Podľa slovenskej legislatívy platí predpokladaný súhlas darcu s darovaním orgánov. Orgány nie je možné odobrať len v prípade, ak darca za života vydá písomný nesúhlas na darcovstvo orgánov, V zmysle etických princípov rešpektujeme aj rozhodnutie pozostalých o možnosti orgány darovať. „Konzultácia s pozostalými, ktorí prežívajú veľký smútok, nie je jednoduchá a najčastejšie ju vedie intenzivista, ktorý smrť pacienta pozostalým oznamuje a transplantačný koordinátor. Tento proces je časovo náročný. Rozhovor musí byť citlivý, vysoko individuálny a zároveň vecný ,“ povedala skúsená lekárka z Transplantačného oddelenia MUDr. Tatiana Baltesová, PhD. Ak si to pozostalí želajú, transplantačný tím im poskytne informáciu ako transplantácia dopadla, samozrejme s  vysokým rešpektom na anonymitu príjemcu orgánov. „Medzi najčastejšie argumenty pozostalých patria: vierovyznanie či nespokojnosť s úrovňou lekárskej starostlivosti a na tomto poli máme ešte veľa práce,“ dodala doktorka Baltesová

Zdroj fotiek: Zdroj fotiek: UNLP Košice