Skorá úprava imunosupresie a ďalšia špecifická liečebná intervencia konzultovaná s príslušným špecialistom transplantačného centra môže zásadne ovplyvniť rozvoj ochorenia COVID-19 a prognózu pacienta. Neodkladná úprava imunosupresie konzultovaná s príslušným transplantačným špecialistom je potrebná u pacientov v domácej liečbe ako aj hospitalizovaných a má byť urobená v rámci prvých intervenčných krokov. Kontaktné čísla na príslušné transplantačné pracoviská sú uvedené v lekárskych správach, ktorými pacienti disponujú.