Je to dôležité, aby bolo možné neodkladne upraviť imunosupresiu a navrhnúť ďalší postup, pretože skorá úprava imunosupresie a ďalšia špecifická liečebná intervencia konzultovaná s príslušným špecialistom transplantačného centra môže zásadne ovplyvniť rozvoj ochorenia COVID-19 a Vašu prognózu. Neodkladná úprava imunosupresie konzultovaná s príslušným transplantačným špecialistom je potrebná u pacientov v domácej liečbe ako aj hospitalizovaných a má byť urobená v rámci prvých intervenčných krokov. Kontaktné čísla na príslušné transplantačné pracoviská sú uvedené v lekárskych správach z Vašich transplantačných centier.