Vyhlásenie členov Slovenskej transplantologickej spoločnosti

My, členovia Slovenskej transplantologickej spoločnosti sa ostro a kategoricky ohradzujeme voči konšpiračným teóriam, ktoré sa v posledných dňoch šíria prostredníctvom niektorých internetových stránok a sú zdieľané na sociálnych sieťach.

Uvedené stránky šíria nepravdivé informácie o odberoch ľudských orgánov zaživa, ako aj o zaobchádzaní s nimi. V Slovenskej republike upravuje odber ľudských orgánov na transplantačné účely zákon a niekoľko nižších právnych noriem, ktoré striktne stanovujú pravidlá odoberania ľudských orgánov na transplantačné účely. Ako zástupcovia Slovenskej transplantologickej spoločnosti a lekári vyhlasujeme, že v Slovenskej republike sa odber orgánov na transplantačné účely uskutočňuje výlúčne po smrti človeka a po informovaní pozostalých.

Dorazne upozorňujeme, že šírenie uvedených nezmyslov može vzbudiť absolútne neodôvodnené znepokojenie, a to paradoxne v súvislosti s vysoko humánnym činom, zachraňujúcim životy tých, ktorí sú v bezprostrednom ohrození života.

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA,hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie, MUDr. Ľuboslav Beňa PhD., CETC, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti, MUDr. Martin Chrastina PhD., hlavný transplantačný koordinátor