Je výzva novej komunikačnej kampane na podporu odberového a transplantačného programu v SR, ktorá štartuje pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa transplantácií.

Slovenská transplantologická spoločnosť pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR opäť poukazuje na dôležitosť transplantačného programu nakoľko pre mnohých pacientov je práve transplantácia životne dôležitého orgánu jedinou nádejou na život. 

Už od roku 2015 prebieha na Slovensku intenzívna osveta o darcovskom programe, ktorý mnohí poznajú pod názvom Sedem životov. Uplynulé roky ukazujú, že vždy v čase prebiehajúcich komunikačných kampaní vzrastá odberová aktivita a automaticky na Slovensku realizujeme aj viac orgánových transplantácií. A preto aj tento rok spúšťame nový komunikačný koncept, ktorý nám má po koronakríze pomôcť opäť naštartovať darcovský program na Slovensku,“ hovorí doc. Zuzana Žilinská, hlavná odborníčka pre orgánové transplantácie. 

Rok 2019 bol z hľadiska uskutočnených transplantácií historicky najúspešnejší, keď bolo realizovaných až 259 orgánových transplantácií. 

Kampaň Čiara života má za cieľ zamyslieť sa nad zmyslom života a odovzdať posolstvo, že každý z nás si môže svoju čiaru života predĺžiť darovaním orgánov niekomu, pre koho je transplantácia jedinou nádejou na život. Dôležité však je, aby sme o úmysle darovať po smrti orgány hovorili so svojou rodinou, lebo práve táto je po smrti človeka dôležitá pri naplnení jeho vôle. 

Videospot kampane si môžete pozrieť tu: