Pozrite si náš nový TV spot

Osvetová kampaň Sedem životov vstupuje do svojej ďalšej fázy. V rámci jesene toho roku prinášame nový spot, ktorý bude nasadený v rámci TV a online prostredia. Účinkuje v ňom sedem známych osobností, ktoré sú spojené s kampaňou na podporu povedomia o význame a darcovstva orgánov už tretí rok.

Sme hrdí na tento nový videomateriál, ktorý nastoluje závažnú tému citlivým a zároveň emóciami nabitým spôsobom. Má ambíciu dotknúť sa divákov a inšpirovať ich k tomu, aby sa téma darcovstva orgánov stala v ich rodinách témou otvorenou. Pretože sa môže týkať skutočne každého z nás. Chcem sa veľmi poďakovať protagonistom, podporovateľom našej kampane, ktorí dokázali nielen svoje majstrovstvo, ale zároveň otvorenú myseľ a srdce pre našu spoločnú vec v prospech tých, ktorí dnes v našej krajine čakajú na transplantáciu životne dôležitého orgánu,” hovorí Zuzana Žilinská, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

V novom spote pripravenom pre Slovenskú transplantologickú spoločnosť účinkujú: Erika Barkolová, Ady Hajdu, Andrea Karnasová, Martin Mňahončák, Bibiana Ondrejková, Filip Tůma a Zuzana Vačková. Hlas prepožičal Vladimír Jedľovský.