Nový TV spot OZ Dar života

Naša partnerská organizácia – občianske združenie Dar života – ktorá združuje pacientov po transplantácii srdca, pripravila nový televízny spot. Jeho cieľom je poukázať na význam darcovstva a transplantácií orgánov, ktorého výsledkom je záchrana života druhého človeka. 

Kampaň podporila aj TV LUX, ktorá bude spoty priebežne vysielať v rámci svojho programu.

Video prezentujúce ulachtilú myšlienku, si môžete pozrieť aj tu: