Viac ako štyritisíc zachránených ľudských životov na Slovensku – to je bilancia darcovského a transplantačného programu od roku 1990,  ktorý sa realizuje na štyroch špecializovaných pracoviskách v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach. Len v minulom roku bolo na Slovensku realizovaných 201 transplantácií, z toho až 146 transplantácií obličiek. 

Na problematiku darcovského a transplantačného programu upozorňuje už štyri roky aj Slovenská transplantologická  spoločnosť kampaňou Sedem životov, ktorá sa realizuje pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.

Ministerstvo zdravotníctva SR uviedlo do života nový transplantačný zákon, ktorý je účinný od roku 2017. Rovnako rezort zdravotníctva nastavil aj systém identifikácie potenciálnych darcov pre zdravotnícke zariadenia a vytvoril Akčný plán Národného transplantačného programu na roky 2019 – 2020 s vyhliadkou do roku 2022. „Všetky tieto kroky majú viesť k tomu, aby sme mali na Slovensku ešte efektívnejší transplantačný program, s cieľom zachrániť viac ľudských životov, pre ktorých je transplantácia jedinou možnosťou liečby,“ hovorí ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. 

Téma darcovstva orgánov a orgánových transplantácií je veľmi aktuálna nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, kde každý deň zomiera 12 pacientov v dôsledku toho, že sa nedožijú  transplantácie. Na Slovensku už štyri roky prebieha kampaň Sedem životov, v rámci ktorej sa Slovenská transplantologická spoločnosť snaží vzdelávať verejnosť o téme darcovstva a transplantácií orgánov. 

Na Slovensku máme plne funkčný transplantačný program pre obličky, srdce a pečeň a od januára tohto roka sa v banskobystrickom transplantačnom centre otvoril priestor pre realizáciu transplantácií pankreasu. „Transplantačný program na Slovensku prebieha v súlade s platnou legislatívou. Na Slovensku odoberáme orgány od mŕtvych darcov, u ktorých bola potvrdená smrť mozgu.  Napriek princípu predpokladaného súhlasu, podľa ktorého sú darcami všetci, ktorí nie sú v registri nedarcov, lekári vždy komunikujú s pozostalou rodinou a informujú ju o zámere odberu,“ hovorí Zuzana Žilinská, hlavná odborníčka MZ SR pre transplantácie. „Upriamili sme pozornosť aj na transplantácie obličiek od živých darcov, ktorých na Slovensku vykonávame len približne 10% z celkového počtu transplantácií obličiek. Našim cieľom je priblížiť sa k dvadsiatim percentám, čím sa priblížime k aktivitám vyspelých európskych krajín a najmä zvýšime dostupnosť tejto liečby vyššiemu počtu pacientov,“ hovorí Ľuboslav Beňa, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS.

V roku 2018 bolo realizovaných spolu 201 transplantácií - z toho 146 obličiek, 37 transplantácií pečene a 18 srdca.   

Na čakacej listine je v súčasnosti evidovaných 327 pacientov, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Najviac, až 272 pacientov čaká na transplantáciu obličky, 34 pacientov na srdce, 21 pacientov na pečeň a dvaja pacienti na pľúca. „Transplantácie pľúc podstupujú slovenskí pacienti vo fakultnej nemocnici v Motole v Českej republike, našim cieľom je zvýšiť odberovú aktivitu pľúc tak, aby sme ostali s Českou republikou vo vyrovnanej bilancii,“ hovorí Martin Chrastina, hlavný transplantačný koordinátor.

zdroj foto: Nový čas