Na Slovensku sa budú vykonávať aj transplantácie pankreasu

V banskobystrickom transplantačnom centre sa sformoval viac ako 100-členný  tím odborníkov, ktorý bude už od začiatku budúceho roka realizovať transplantácie pankreasu. Slovenskí pacienti tento zákrok doposiaľ podstupovali v zahraničí. O plánovaných transplantáciách pankreasu informovali lekári počas Kongresu Slovenskej transplantologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal 18. októbra 2018 v Bratislave pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva a orgánových transplantácií.

„Tím lekárov, ktorí bude vykonávať transplantácie pankreasu prešiel náročnými školeniami a banskobystrické transplantačné centrum bude jediné na Slovensku, ktoré bude realizovať takýto typ chirurgického výkonu. Do programu, ktorý spustíme začiatkom budúceho roka je zapojených viac ako 100 lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov,“ hovorí Eva Lacková, primárka II. internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a dodáva: „Predpokladáme, že ročne vykonáme asi 3 až 4 transplantácie pankreasu. Ide o náročné výkony, ktoré trvajú aj viac ako 6 hodín.“ 

Počas uplynulých rokov boli takéto výkony realizované v Českej republike. Od januára sa to zmení a banskobystrická Rooseveltova nemocnica vyhlási tzv. transplantačnú pohotovosť pre transplantácie pankreasu. Pacienti s takto transplantovaným orgánom majú výrazne lepšiu kvalitu života a až 72 % z nich žije s novým pankreasom aj viac ako 10 rokov.

Téma darcovstva orgánov a orgánových transplantácií je veľmi aktuálna nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, kde každý deň zomiera 12 pacientov v dôsledku toho, že sa nedožijú  transplantácie. Na Slovensku už štyri roky prebieha kampaň Sedem životov, v rámci ktorej sa Slovenská transplantologická spoločnosť snaží vzdelávať verejnosť o téme darcovstva a transplantácií orgánov.

“Sme presvedčení, že potreba celospoločenskej diskusie na túto tému je stále vysoko aktuálna a je potrebné naďalej hovoriť o význame darcovstva orgánov a transplantáciách. Pomoc zo strany médií je v tomto prípade viac ako nevyhnutná a neoceniteľná, pretože bez pozitívnych príbehov o pacientoch, ktorí žijú vďaka transplantácii životne dôležitého orgánu, len veľmi ťažko dosiahneme uspokojivejšie výsledky. Nemožno nespomenúť aj nezastupiteľnú úlohu a podporu odberovému a transplantačnému programu zo strany vládnych autorít, inak sa nám nepodarí priblížiť ku krajinám ako sú Španielsko, Chorvátsko a dnes už aj Portugalsko – lídri   v odberovej a transplantačnej aktivite v európskom aj v celosvetovom meradle,“ objasňuje Zuzana Žilinská, hlavná odborníčka MZ SR pre transplantácie.

Od januára 2018 bolo na Slovensku realizovaných 164 transplantácií. V porovnaní s rovnakým obdobím za minulý rok je to o 2 transplantácie viac a v porovnaní s rokom 2016 narástol tento počet až o 21 transplantácií.

počet 1.1. – 30.9.2016 1.1. – 30.9.2017 1.1. – 30.9.2018
mŕtvi darcovia 53 68 62
živí darcovia 11 9 7
transplantácia obličky 105 121 117
transplantácia pečene 26 25 33
transplantácia srdca 12 16 14
transplantácie spolu 143 162 164

údaje v tabuľke vyjadrujú medziročné porovnanie január – september 2016, 2017 a 2018

Na čakacej listine je v súčasnosti evidovaných 328 pacientov, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Najviac, až 277 pacientov čaká na transplantáciu obličky, 29 pacientov na srdce, 20 pacientov na pečeň a dvaja pacienti na pľúca. „Výrazne sa zlepšila situácia v oblasti transplantácií sŕdc. Väčšina darcov v minulosti totiž nevyhovovala kritériám pre tento transplantačný program. Zatiaľ čo v roku 2015 boli len v bratislavskom regióne zo 16 realizovaných odberov vhodné a akceptované iba tri srdcia, v tomto roku bolo zo 16 odberov transplantovaných až 14 sŕdc,“ hovorí Ľuboslav Beňa, prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

Od roku 1990, odkedy sa na Slovensku vykonávajú transplantácie, bolo realizovaných 3 196 transplantácií obličiek, 307 pacientom bolo transplantované srdce a 285 pacientom pečeň. Za ostatných 28 rokov zachránili lekári na Slovensku vďaka darcovstvu orgánov a ich následnej transplantácii život spolu 3 788 pacientom.