Máme za sebou výnimočný koncert

Pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva orgánov usporiadala Slovenská transplantologická spoločnosť v spolupráci s Nemocnicou akad. L. Dérera – Univerzitná nemocnica Bratislava jedinečný hudobný zážitok. Dňa 18. októbra 2018 sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutočnil koncert Bratislavského chlapčenského zboru pod vedením dirigentky Magdalény Rovňákovej. Zúčastnili sa na ňom naši kolegovia lekári, pacienti, ktorí žijú vďaka darovaným orgánom, rodinní príslušníci šľachetných darcov, ako aj mnohí ďalší prívrženci myšlienky záchrany životov prostredníctvom darcovstva a orgánových transplantácií.