Boli sme na podujatí EUDONORGAN v Bruseli

EUDONORGAN je projekt financovaný z rozpočtu Európskej únie z iniciatívy Európskeho parlamentu, ktorý sa zameriava na poskytovanie špecializovanej odbornej prípravy a zvyšovania sociálneho povedomia o darcovstve orgánov medzi zdravotníckymi pracovníkmi a ďalšími aktérmi schopnými podporovať efektívne darcovstvo orgánov v celej Európskej únii.

Projekt zahŕňa rozvoj a realizáciu školení školiteľov o darcovstve a transplantácii orgánov a organizáciu podujatí celospoločenského rozsahu v EÚ. Do projektu je zapojených približne 400 – 500 účastníkov z EÚ a susedných krajín vrátane odborníkov v oblasti zdravotníctva a iných oblastiach, ktorí môžu podporovať efektívne darcovstvo v každodennom živote, ako sú pacienti a pacientske organizácie, komunikační pracovníci na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, úrady a predstavitelia zdravotníckych zariadení, kľúčoví vedúci predstavitelia verejnej mienky, novinári, odborníci na masmédiá a sociálne médiá.

Prinášame vám krátky zostrih z mítingu, ktorý sa uskutočnil 18.2.2019 v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli. Slovenskú republiku zastupovali pacientka po transplantácii pľúc Jana Guráňová a hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie doc. Zuzana Žilinská.