9. októbra sme si pripomenuli Európsky deň darcovstva orgánov

Na Slovensku sa od 1.1.2021 do 23.9.2021 podarilo zachrániť až 98 ľudských životov. Na transplantačnej čakacej listine je však stále viac ako 300 pacientov. Oveľa viac ako inokedy je potrebná celospoločenská podpora transplantácií a darcovstva orgánov.

 

Povedzte aj Vy spolu s nami ÁNO darcovstvu orgánov.

 

Celý svet sa začiatkom roka 2021 stále boril s pandémiou COVID-19 a nemocnice boli pod náporom pacientov, intenzivistické pracoviská boli maximálne vyťažené. Práve táto situácia komplikovala našim transplantačným centrám prácu. Napriek všetkému sa však vďaka skorej aktivizácii a prijatí preventívnych opatrení aj s pomocou MZ SR podarilo revitalizovať transplantačný program na Slovensku.