50 rokov transplantácií obličiek v Bratislave

Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB a Slovenská transplantologická spoločnosť organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti Vás pozývajú na slávnostný odborný seminár.

50 rokov transplantácií obličiek v Bratislave

Zaregistrovať sa môžete na Registrácia – oblickatransplant50.sk